gim tech.com
thiet bi do chuyen dung
thiet bi do moi truong
thiet bi do quang hoc
thiet bi truyen dong
thiet bi hieu chuan
gim tech 4

Sản phẩm nổi bậtXem tất cả

5.250.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa PC700

4.790.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Máy đo lực kéo đẩy imada DST-500N

15.500.000 (chưa VAT 10%)

Khúc xạ kế đo độ ngọt

Khúc xạ kế Atago Master-53M (0~53%)

3.500.000 (chưa VAT 10%)
1.450.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng số Sanwa PC773 (True Rms, 0.28%)

4.200.000 (chưa VAT 10%)

Khúc xạ kế đo độ ngọt

Khúc xạ kế Atago Master-20M (0.0 to 20.0%)

3.000.000 (chưa VAT 10%)
Giảm giá!
9.000.000 (chưa VAT 10%)
9.500.000 (chưa VAT 10%)
1.650.000 (chưa VAT 10%)

Máy đo độ dày lớp phủ

Máy đo độ dày lớp phủ HUATEC TG-6019

Liên hệ

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Máy đo độ cứng kim loại LS252C

10.600.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
2.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
35.000.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Máy đo độ truyền ánh sáng LinShang LS116

1.000 (chưa VAT 10%)
8.000 (chưa VAT 10%)

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Nhiệt kế hồng ngoại Sato SK-8920 (-40 ~ 250°C)

2.600.000 (chưa VAT 10%)

Dưỡng đo lỗ

Pin đo lỗ Eisen

650.000 (chưa VAT 10%)
Liên hệ
15.500.000 (chưa VAT 10%)
45.000.000 (chưa VAT 10%)
Giảm giá!
950.000 (chưa VAT 10%)
7.216.000 (chưa VAT 10%)
Liên hệ

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Đồng hồ so Mitutoyo 3062S-19 100mm

5.236.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ đo điện trở cách điện SANWA DM1009S

3.900.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Đồng hồ so Teclock TM-121D

Liên hệ

Sản phẩm khuyến mãiXem tất cả

Giảm giá!
9.000.000 (chưa VAT 10%)
Giảm giá!
9.000.000 (chưa VAT 10%)
Giảm giá!
5.800.000 (chưa VAT 10%)

Thiết bị đo cơ khíXem tất cả

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Đồng hồ đo độ dày PEACOCK J-B

2.000 (chưa VAT 10%)
2.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
2.000 (chưa VAT 10%)
6.000 (chưa VAT 10%)
5.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Kim đo máy CMM A-5003-0037 Renishaw

3.950.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Kim đo máy CMM A-5003-0036 Renishaw

3.950.000 (chưa VAT 10%)
3.950.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Máy đo độ tròn Metrology RMI-D420

1.000 (chưa VAT 10%)

Thiết bị đo chuyên dụngXem tất cả

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Bộ đếm chiều dài Line Seiki MWC-3:1-5(I)

2.950.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Đồng hồ đo lực kéo đẩy IMADA DSV-2N

2.000 (chưa VAT 10%)

Cờ lê lực, Cần xiết lực

Cần xiết lực Tohnichi 150QL (30~150kgf.cm)

4.500.000 (chưa VAT 10%)
2.500.000 (chưa VAT 10%)

Máy đo độ nhám

Giấy in nhiệt Mitutoyo 270732

5.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Thiết bị đo lực căng T-102-01-00 YDK

5.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Cờ lê lực điện tử Tohnichi CEM10N3x8D-G

2.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

Cờ lê lực, Cần xiết lực

Cần xiết lực Tohnichi DB3N4-S (0.3~3N.m)

4.900.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Máy đo độ cứng Leeb LS252DC

1.000 (chưa VAT 10%)
8.000 (chưa VAT 10%)
6.000 (chưa VAT 10%)

Thiết bị đo môi trườngXem tất cả

Máy đo nhiệt độ và độ ẩm

Máy đo độ ẩm giấy SANKO KG-101

2.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Máy đo nhiệt độ CENTER 300 (-200~1370℃)

1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Máy đo độ dày kính LingShang LS200

1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
10.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Máy đo đường truyền LinShang LS163

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Máy đo mật độ quang LinShang LS117

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG

Máy đo độ truyền ánh sáng LinShang LS116

1.000 (chưa VAT 10%)

Thiết bị đo quang họcXem tất cả

6.000 (chưa VAT 10%)
5.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Kính hiển vi DASQUA 1804-7015

1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

MÁY ĐO BIÊN DẠNG CƠ DASQUA 1804-7006

1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Máy đo biên dạng Metrology CMI-Z25

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Máy đo 3D CMM CNC Metrology CMM-V8106CNC

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Máy đo 3D CMM CNC Metrology CMM-V686CNC

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Máy đo 3D CMM CNC Metrology CMM-E10158CNC

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Máy đo 3D CMM CNC Metrology CMM-E10228CNC

1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO QUANG HỌC

Máy đo 3D CMM CNC Metrology CMM-E10128CNC

1.000 (chưa VAT 10%)

Thiết bị hiệu chuẩn - Phòng labXem tất cả

1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

Máy đo độ dày lớp phủ

Máy đo độ dày lớp sơn DASQUA 1804-2005

7.600.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN, PHÒNG LAB

Thiết bị hiệu chuẩn chiều dài Metrology LEN-9001

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN, PHÒNG LAB

Thiết bị hiệu chuẩn chiều dài Metrology LEN-9002

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN, PHÒNG LAB

Thiết bị hiệu chuẩn chiều dài Metrology LEN-9003

2.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN, PHÒNG LAB

Thiết bị hiệu chuẩn chiều dài Metrology LEN-9004

1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN, PHÒNG LAB

Bộ hiệu chuẩn cơ khí dạng thanh metrology CMG-9060T

1.000 (chưa VAT 10%)
Liên hệ
1.000 (chưa VAT 10%)
Liên hệ
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)
1.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN-ĐIỆN TỬXem tất cả

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Máy bắn vít điện Nitto Kohki DLV8130-EJN

Liên hệ

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Máy kiểm tra thứ tự pha Sanwa KS3

3.700.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Máy kiểm tra thứ tự pha Sanwa KS1

1.470.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm AC dây đo mềm Sanwa DCL3000R ( 3000A,TrueRMS)

6.650.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm SANWA DG35a (AC 100A; 40MΩ; True RMS)

4.600.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng Sanwa DG34a

4.055.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng, ampe kìm Sanwa PM33a (100A AC/DC)

3.380.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng SANWA RD701 (True RMS, 0.3%)

3.000.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng số Sanwa RD700 (0.3%)

2.400.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa PM11

1.500.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ vạn năng số Sanwa PC773 (True Rms, 0.28%)

4.200.000 (chưa VAT 10%)
7.155.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa PC710

6.200.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa PC700

4.790.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa PC7000

9.150.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm Sanwa DLC460F

11.850.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm Sanwa DCM660R

4.050.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm Sanwa DCM600DR

5.450.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm SANWA DCM60R

1.340.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Ampe kìm Sanwa DCM400AD

3.850.000 (chưa VAT 10%)

Thiết bị truyền độngXem tất cả

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG

Motor giảm tốc Sumitomo cốt âm

5.000 (chưa VAT 10%)
Liên hệ
Giảm giá!
5.800.000 (chưa VAT 10%)
12.500.000 (chưa VAT 10%)
4.900.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ TỔNG HỢPXem tất cả

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Máy mài khí nén NHG-65KA NPK

6.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Máy cắt mẫu giấy GSM

11.500.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Máy so màu sơn Landtek CM-200S

5.500.000 (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Súng phun sơn Prona RA-0915

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Súng phun sơn PRONA RA-0915

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Máy bơm keo Musashi MS-1

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Tua vít điện Nitto kohki DLV3321-CMN

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Máy Hàn Hakko FX-951

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Pa lăng cáp Nitto Kohki NTW-2R-01

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Tô vít lực Nitto kohki DLV 3321-CMN

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Súng phun sơn tự động PRONA RA-C2

Liên hệ

THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Chân đế bằng tay AIKOH MODEL-1349

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

DANH MỤC CHÍNH