Thiết bị đo momen xoắn Tohnichi 300ATG (30~300gf.cm)

3.000 (chưa VAT 10%)

Brands:TOHNICHI

ATG045CN,ATG09CN, ATG1,5CN, ATG3CN, ATG6CN, ATG12CN, ATG24CN, ATG09CN-S, ATG1,5CN-S, ATG3CN-S, ATG6CN-S, ATG12CN-S, ATG24CN-S, 45ATG, 90ATG, 150ATG, 300ATG, 600ATG, 1200ATG, 2400ATG, 90ATG-S, 150ATG-S, 300ATG-S, 600ATG-S, 1200ATG-S, 2400ATG-S,BTG15CN, BTG24CN, BTG36CN, BTG60CN, BTG90CN, BTG150CN, BTG15CN-S, BTG24CN-S, BTG36CN-S, BTG60CN-S, BTG90CN-S, BTG150CN-S, 1,5BTG, 1,5BTG-S, 2,4BTG, 2,4BTG-S, 3,6BTG, 3,6BTG-S, 6BTG, 6BTG-S, 9BTG, 9BTG-S, 15BTG, 15BTG-S, BTG60Z-S,BTG120Z-S, 1,5BTG-AS, 2,4BTG-AS, 3,6BTG-AS, 6BTG-AS, 9BTG-AS, 15BTG-AS

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay